Stray Dog

Stray Dog

Egg tempera on Paper
Approximately 4 x 13 feet

< BACK | NEXT >